Projekt Małopolski

Projekt Małopolski

Projekt Małopolski

Image placeholder

O programie

 

Synerise SA w latach 2017-2019 realizuje projekt "Rozwój technologii wnioskowania oraz predykcji zachowań konsumenckich dla automatyzacji procesów marketingowych oraz sprzedażowych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałanie 1.2.1 "Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw".


Opracowana w jego ramach technologia pozwoli na zwiększenie efektywności predykcji oraz wnioskowania nt. zachowań konsumenckich w celu automatyzacji i podniesienia skuteczności procesów marketingowych, sprzedażowych i biznesowych. W ramach projektu firma rozwija 6 innowacyjnych, prototypowych modułów opartych o technologie wykorzystujące machine learning i sztuczną inteligencję, które będą mogły być zintegrowane z innymi platformami wspierających sprzedaż i marketing w modelu omnichannel (w tym z platformą Synerise). Projekt bezpośrednio odpowiada na potrzebę dostarczenia intuicyjnego i zaawansowanego narzędzia do analityki danych na temat klientów. Każdy na stronie modułów oferuje unikalną funkcjonalność, pozwalającą na zwiększenie efektywności działań w obszarach marketingu, biznesu i sprzedaży.


 

Synerise Computational Social Science System (CSSS)

Pozwala na automatyczne wzbogacenie zbioru danych o materiały pozyskane z otwartych zbiorów danych. Mogą one pochodzić z dowolnego źródła np. Banku Światowego, sondaży społecznych, danych GUS i Eurostatu. Dane te można używać w inteligentnych regułach w formie automatyzacji. W ramach Projektu zweryfikowano empirycznie i naukowo przydatność ważniejszych wskaźników z tych repozytoriów pochodzących.

Synerise Interactive Visualisation and Analytics

Moduł pozwalający w dowolny sposób budować formy wizualizacji danych, rezultatów eksperymentów i KPI. System pozwalający na analizę wyników eksperymentów w czasie rzeczywistym dla poprawy interakcji pomiędzy użytkownikiem systemu a jego zasobami bazodanowymi.

 

 

Synerise Context-Aware Computing (CAC)

Moduł pozwalający budować zestaw spersonalizowanych funkcji, np. aplikacji mobilnej wraz z odpowiednim doborem treści marketingowych i sprzedażowych. W ramach Projektu zweryfikowano przydatność danych dotyczących kontekstu geolokalizacyjnego w analizie zachowań klientów końcowych

 

Synerise Decision Support System

Moduł wspomagania decyzji marketingowych i sprzedażowych oparty o autorskie algorytmy predykcyjne pozwalający na złożone wnioskowania, bazujący na wielowymiarowej analizie danych rozproszonych. Pozwala na automatyczne wnioskowanie, także w sytuacji niepełnych profili behawioralnych.

Synerise Collaborative Knowledge Engineering

Narzędzia do budowania baz wiedzy - z możliwością wnioskowania i szybkiego wyszukiwania informacji w zależności od analizowanych aspektów i kontekstów behawioralnych.

Synerise Machine Learning System

Innowacyjny system pozwalający na samodzielne uruchamianie dowolnych algorytmów data science na danych - z doborem technik w zależności od dostępnej puli zgromadzonych danych.

Synerise S.A.

Lubostroń 1
30-383 Kraków
Poland

E-mail hello@synerise.com

1K+ amazing features

We took a step further and created a set of amazing tools for a variety of purposes that makes it the ideal point to start building and growing your dream.

1 month onboarding support free

Use our dedicated support email to send your issues or suggestions. We are here to help anytime: support@synerise.com